Plný text v PDF je dostupný ZDE.

Je tomu již čtvrt století, co se země střední Evropy osvobodily od totality a zařadily se mezi demokratické státy. Své ukotvení ve společenství zemí západní civilizace, které sdílejí principy osobní svobody, lidské důstojnosti a vlády práva, jsme potvrdili vstupem do Severoatlantické aliance a Evropské unie.
Dnešní svět i vývoj v bezprostředním sousedství Evropy ukazuje řadu alternativ v podobě neliberálních a autokratických režimů. Postoje některých čelních politických představitelů ve středoevropských zemích naznačují, že založení našich společností na principech liberální demokracie není ani samozřejmé ani nezvratné.

Cílem vzdělávacího programu “Žiju v demokracii” je vést mladé lidi k sebevědomému, aktivnímu občanství, protože základním pilířem demokracie jsou sebevědomí a zodpovědní občané, kteří chápou svá práva a povinnosti.

Program “Žiju v demokracii”

  • je určen především studentům 2. a 3. ročníků středních škol
  • seznamuje studenty s principy a fungováním demokratického státu
  • workshop se zkušenými lektory
  • diskuze s osobnostmi českého politického života, novináři a odborníky

Co nabízíme: 

Žiju v demokracii je 90minutový program:
Workshop s lektorem (45 minut) a diskuze s osobností (45 minut)

- Zapojené osobnosti svou účastí ve vzdělávacím programu nepřebírají zodpovědnost za pozice a názory think-tanku Evropské hodnoty (TTEH). Osobnosti při středoškolských besedách hovoří sami za sebe, TTEH jim pouze poskytuje organizační platformu.

V programu nabízíme k výběru 4 tematické okruhy:

1. Demokracie a politický systém – Proč se lidem žije jinak v demokracii a diktatuře?

2. Informace a média – Jak se vyznat v labyrintu informací?

3.Sebevědomé občanství – Jak mohu něco změnit?

4.Mezinárodní politika – Co hýbe dnešním světem?